Москва
Москва
Array
(
  [state_info] => Array
    (
      [_id] => 4797
      [a_tag] => М
      [alpha_tag] => М
      [checked_by_admin] => 
      [cid] => 118
      [items_cnt] => Array
        (
          [1] => 91018
          [2] => 0
          [3] => 734
          [4] => 16
        )

      [lnk] => Москва
      [name] => Москва
      [spot] => Array
        (
          [lat] => 55.749646
          [longi] => 37.62368
        )

      [spot_bounds] => Array
        (
          [max_lat] => 56.009657
          [max_longi] => 37.9456611
          [min_lat] => 55.489927
          [min_longi] => 37.3193288
        )

    )

  [town_info] => Array
    (
    )

  [categories_from_url] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [_id] => 4524
          [lnk] => спорт-и-отдых
        )

      [1] => Array
        (
          [_id] => 4552
          [lnk] => кемпинг
        )

    )

  [state_from_url] => Москва
  [locations_url] => /Москва
  [items_per_page] => 25
  [sort_in_url] => 
  [pageNum] => 0
  [page_names] => Array
    (
      [company] => categories
      [product] => ItemsByCategories
    )

  [newLocation] => Array
    (
      [state] => Array
        (
          [_id] => 4797
          [a_tag] => М
          [alpha_tag] => М
          [checked_by_admin] => 
          [cid] => 118
          [items_cnt] => Array
            (
              [1] => 91018
              [2] => 0
              [3] => 734
              [4] => 16
            )

          [lnk] => Москва
          [name] => Москва
          [spot] => Array
            (
              [lat] => 55.749646
              [longi] => 37.62368
            )

          [spot_bounds] => Array
            (
              [max_lat] => 56.009657
              [max_longi] => 37.9456611
              [min_lat] => 55.489927
              [min_longi] => 37.3193288
            )

        )

      [town] => Array
        (
        )

    )

  [top_category] => Array
    (
      [_id] => 4552
      [bys] => Array
        (
          [1] => Array
            (
              [4797] => 46
              [4798] => 2
              [4799] => 1
              [4808] => 1
              [4816] => 2
              [4822] => 1
              [4828] => 1
              [4842] => 1
            )

          [3] => Array
            (
              [4797] => 29
            )

          [4] => Array
            (
            )

        )

      [items_cnt] => Array
        (
          [118] => Array
            (
              [1] => 104
              [3] => 30
              [4] => 0
            )

        )

      [loc] => Array
        (
          [1] => Array
            (
              [tis_4797] => Array
                (
                  [0] => 8964890
                  [1] => 4387206
                )

            )

        )

      [matched_categories] => Array
        (
          [0] => 280
          [1] => 2189
          [2] => 2195
        )

      [parent] => 4524
      [translations] => Array
        (
          [1] => Camping
          [5] => Кемпинг
        )

      [name] => Кемпинг
      [english_name] => Camping
      [lnk] => %D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
      [siblings] => Array
        (
          [4530] => Array
            (
              [_id] => 4530
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 12
                    )

                )

              [items_cnt] => 12
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Bicycles
                  [5] => Велосипеды
                )

              [name] => Велосипеды
              [english_name] => Bicycles
              [lnk] => %D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B
            )

          [4637] => Array
            (
              [_id] => 4637
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 412
                    )

                )

              [items_cnt] => 412
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Games
                  [5] => Игры
                )

              [name] => Игры
              [english_name] => Games
              [lnk] => %D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
            )

          [4654] => Array
            (
              [_id] => 4654
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 4
                    )

                )

              [items_cnt] => 4
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Individual sports
                  [5] => Инидивидуальные виды спорта
                )

              [name] => Инидивидуальные виды спорта
              [english_name] => Individual sports
              [lnk] => %D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
            )

          [4598] => Array
            (
              [_id] => 4598
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 11
                    )

                )

              [items_cnt] => 11
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Skiing, skating, and winter sports
                  [5] => Катание на лыжах, катание на коньках, и зимние виды спорта
                )

              [name] => Катание на лыжах, катание на коньках, и зимние виды спорта
              [english_name] => Skiing, skating, and winter sports
              [lnk] => %D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
            )

          [4552] => Array
            (
              [_id] => 4552
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 46
                    )

                )

              [items_cnt] => 46
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Camping
                  [5] => Кемпинг
                )

              [name] => Кемпинг
              [english_name] => Camping
              [lnk] => %D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
            )

          [4631] => Array
            (
              [_id] => 4631
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 2
                    )

                )

              [items_cnt] => 2
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Team sports
                  [5] => Командные виды спорта
                )

              [name] => Командные виды спорта
              [english_name] => Team sports
              [lnk] => %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
            )

          [4534] => Array
            (
              [_id] => 4534
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 6
                    )

                )

              [items_cnt] => 6
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Boat and watersport
                  [5] => Лодки и водный спорт
                )

              [name] => Лодки и водный спорт
              [english_name] => Boat and watersport
              [lnk] => %D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
            )

          [4570] => Array
            (
              [_id] => 4570
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 1
                    )

                )

              [items_cnt] => 1
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Hunting and guns
                  [5] => Охота и оружие
                )

              [name] => Охота и оружие
              [english_name] => Hunting and guns
              [lnk] => %D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
            )

          [4578] => Array
            (
              [_id] => 4578
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 49
                    )

                )

              [items_cnt] => 49
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Parks and recreation centres
                  [5] => Парки и центры отдыха
                )

              [name] => Парки и центры отдыха
              [english_name] => Parks and recreation centres
              [lnk] => %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0
            )

          [4626] => Array
            (
              [_id] => 4626
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 2
                    )

                )

              [items_cnt] => 2
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Sport services
                  [5] => Спортивное обслуживание
                )

              [name] => Спортивное обслуживание
              [english_name] => Sport services
              [lnk] => %D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
            )

          [4612] => Array
            (
              [_id] => 4612
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 49
                    )

                )

              [items_cnt] => 49
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Sporting goods
                  [5] => Спортивные товары
                )

              [name] => Спортивные товары
              [english_name] => Sporting goods
              [lnk] => %D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
            )

          [4661] => Array
            (
              [_id] => 4661
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 1
                    )

                )

              [items_cnt] => 1
              [parent] => 4524
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Stadiums and sporting facilities
                  [5] => Стадионы и спортивные сооружения
                )

              [name] => Стадионы и спортивные сооружения
              [english_name] => Stadiums and sporting facilities
              [lnk] => %D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
            )

        )

      [childs] => Array
        (
          [4344] => Array
            (
              [_id] => 4344
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 21
                    )

                )

              [items_cnt] => 21
              [parent] => 4552
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Binoculars
                  [5] => Бинокли
                )

              [name] => Бинокли
              [english_name] => Binoculars
              [lnk] => %D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8
              [childs] => 
            )

          [4556] => Array
            (
              [_id] => 4556
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 25
                    )

                )

              [items_cnt] => 25
              [parent] => 4552
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Tents
                  [5] => Палатки
                )

              [name] => Палатки
              [english_name] => Tents
              [lnk] => %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
              [childs] => 
            )

          [4553] => Array
            (
              [_id] => 4553
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 1
                    )

                )

              [items_cnt] => 1
              [parent] => 4552
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Campgrounds
                  [5] => Палаточные лагеря
                )

              [name] => Палаточные лагеря
              [english_name] => Campgrounds
              [lnk] => %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F
              [childs] => 
            )

          [4554] => Array
            (
              [_id] => 4554
              [bys] => Array
                (
                  [1] => Array
                    (
                      [4797] => 1
                    )

                )

              [items_cnt] => 1
              [parent] => 4552
              [translations] => Array
                (
                  [1] => Camping Equipment
                  [5] => Туристическое оборудование
                )

              [name] => Туристическое оборудование
              [english_name] => Camping Equipment
              [lnk] => %D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
              [childs] => 
            )

        )

    )

  [itemsCntByNewLocation] => 46
  [selected_categories] => Array
    (
      [4524] => Array
        (
          [_id] => 4524
          [bys] => Array
            (
              [1] => Array
                (
                  [4797] => 593
                )

            )

          [items_cnt] => Array
            (
              [118] => Array
                (
                  [1] => 3129
                  [3] => 34
                  [4] => 0
                )

            )

          [parent] => 0
          [translations] => Array
            (
              [1] => Sports & Recreation
              [5] => Спорт и Отдых
            )

          [name] => Спорт и Отдых
          [english_name] => Sports & Recreation
          [lnk] => %D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
        )

      [4552] => Array
        (
          [_id] => 4552
          [bys] => Array
            (
              [1] => Array
                (
                  [4797] => 46
                )

            )

          [items_cnt] => Array
            (
              [118] => Array
                (
                  [1] => 104
                  [3] => 30
                  [4] => 0
                )

            )

          [parent] => 4524
          [translations] => Array
            (
              [1] => Camping
              [5] => Кемпинг
            )

          [name] => Кемпинг
          [english_name] => Camping
          [lnk] => %D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
        )

    )

  [selected_categories_lnk] => /%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85:4524/%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3:4552
  [prev_level_selected_categories_lnk] => /%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85:4524
  [selected_categories_names] => Спорт и Отдых, Кемпинг
)